کدپستی مناطق شیراز

دانلود فایل PDF راهنمای کدپستی مناطق شیراز :

 

https://iraniansms.ws/Upload/Shiraz-Hypersms.pdf

.